Informacje teleadresowe

KM & BM sp. z o.o.

ul. Katowicka 64
43-200 Pszczyna

tel: +48 602 572 147
tel: +48 602 791 551

tel./fax: +48(32)2106516
e-mail: biuro@kmbm.pl

NIP: 638-000-4058
Regon: 008013396
KRS: 0000066526
Wydział VIII Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego
w Katowicach